„Informacje oraz dane podane na tej stronie internetowej a także na wszystkich materiałach udostępnionych na niej nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Fundusz nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością dużego wahania wartości ceryfikatów. Historyczne dane dotyczące stóp zwrotu wypracowanych przez fundusz nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Stopy zwrotu oraz wartość certyfikatów są zmienne i istnieje szansa, że certyfikaty inwestora mogą być mniej warte niż podczas ich wykupienia. Fundusz, w celu osiągnięcia wyższych wyników, może korzystać z instrumentów pochodnych i krótkiej sprzedaży, co również może przynieść straty. Fundusz jest nowy i ma ograniczone dane, co do wyników historycznych. Inwestowanie na zagranicznych rynkach niesie ze sobą dodatkowe ryzyko m.in. w postaci wahań kursów walut oraz niepewności politycznej. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych przez Fundusz opłat.”

Serwis ctaf.pl wykorzystuje pliki cookies do swojego działania. Korzystając z serwisu ctaf.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez serwis plików cookies, pokaż politykę cookies.

« Nieakceptuję    Akceptuję »